Våra tjänster

Våra tjänster

Vi på MINE erbjuder föreläsningar, utbildningar, eventplanering samt mentorskapsprogram formade efter dina önskemål. Vi har också färdiga föreläsningspaket, relevanta för alla typer av organisationer.

Föreläsningar

We at MINE offer lectures shaped to your wishes. We also have ready-made lecture packages, relevant to all types of organizations.

For organizations that are members of MINE, lectures are included every year. Read here about what is included in the membership.

Diversity & inclusion 3 hrs workshop

SEK 18,000 excluding VAT

With a workshop and interactive exercises, MINE creates learning at the individual level that is based on own experiences, interspersed with lectures to raise and discuss norms, attitudes and values ​​and how these aspects are important in the own workplace. Diversity and inclusion in the workplace is about concrete methods and tools for creating an inclusive internal organizational culture where everyone can be their best self, feel good and perform optimally based on their own conditions. A workplace can have great diversity without being inclusive, and then you miss employees’ skills that could benefit the organization, if you only saw them and the individual is confident in being whole himself.

To create a consensus on driving forces and the reason for working with an inclusive workplace, MINE works with cultural understanding with a focus on the ability to reach all target groups. Based on our own wishes and desired time aspect, we combine lectures with interactive exercises, films, cases, discussions and reflections on how norms and values ​​include and exclude in our workplaces.

Mångfald & Affärsnytta 3 hrs workshop

15 000 kr exkl. moms

Mångfald och inkludering på en arbetsplats handlar inte om att vara snäll utan om affärsnytta. Med en mer diversifierad grupp medarbetare får du tillgång till kompetenser, erfarenheter och nya glasögon du inte visste att ni behöver – olika ålder, utbildning, etnicitet, geografiskt ursprung, nätverk, sexuell läggning eller annat ger er verksamhet tillgång till en mängd nya infallsvinklar. Måhända att lika barn leka bäst, men olika barn hittar på nya lekar. Genom att vända och vrida på de här begreppen får din organisation tillgång till en rad nya affärsmöjligheter, nya produkter och tjänster, nya målgrupper och innovativa idéer och lösningar på era utmaningar. Utöver det blir ni bättre på att se och förebygga risker vare sig det gäller lagstiftning eller trender i samhället som kan påverka er verksamhet.

MINE skapar ett lärande på individnivå som är baserat på egna erfarenheter, varvat med föreläsning för att lyfta och diskutera normer, attityder och värderingar och hur dessa aspekter har betydelse på den egna arbetsplatsen. En workshop utformas enligt specifika önskemål och vi arbetar med interaktiva övningar, korta filmer och längre reflekterande gruppövningar som t ex MINEs kortspel ”Enfald eller mångfald.” Allt beroende på önskad omfattning vad gäller tid och fokus

Unconsious bias och rekrytering 3 hrs

18 000 kr exkl. moms

MINE skapar ett lärande på individnivå som är baserat på dina egna erfarenheter, varvat med föreläsningar för att lyfta och diskutera normer, attityder och värderingar. Detta kopplas samman med hur allt omedvetet liksom medvetet har betydelse för arbetsplatsen. Workshopen börjar med en introduktion om varför det är viktigt att prata om inkluderande ledarskap och mångfald. Punkter som personalomsättning, motivation, affärsnytta samt lagar och regler och riskerna som tas om vi inte har koll på bland annat den uppdaterade diskrimineringslagstiftningen.

En begreppsverkstad tar workshopen vidare. Genom att gå igenom olika begrepp inom inkludering fräschar vi upp minnet, får igång en diskussion och skapar en gemensam förståelse. Detta leder oss vidare in på normer – osynliga som betydligt mer synliga. Hur gör vi egentligen när en medarbetare radikalt bryter mot normen? En blick eller höjt ögonbryn från andra medarbetare kan vara mer förödande än ett hårt ord. Här lyftes affärsnyttan igen, i att ligga steget före.

Workshopen fortsätter med fördelarna av kompetensbaserad rekrytering. Statistik och studier visar hur viktigt det är med formuleringar och val av ord i arbetsannonsen samt i vilka kanaler den sprids för att nå ut till alla med den rätta kompetensen, oavsett bakgrund, modersmål eller kön. Workshopen igenom arbetar vi med interaktiva övningar, korta filmer och reflekterande gruppövningar. Allt beroende på önskad omfattning vad gäller tid och fokus

Agenda 2030- var börjar vi? 3 hrs workshop

15 000 kr exkl. moms

Agenda 2030, de 17 globala målen för hållbar utveckling, Millennium-målen, sociala, ekonomiska och miljö- och klimatrelaterade mål – var börjar vi?

Vill er organisation använda de utvecklings- branding- och affärsmöjligheter som kommer med de 17 globala målen? Men vet inte riktigt vart ni ska börja? Med en 3-timmars workshop går vi igenom bakgrunden, historiken, begreppen och vad de egentligen innebär. Vad står de 17 målen för och hur hänger de ihop? Ska vår organisation arbeta med alla 17 målen? Vi arbetar genom en engagerad och påläst samtalsledare som får alla deltagare att aktivt delta i dagens ämne. Genom övningar, filmer och föreläsning och reflektion får alla deltagare ett bra grepp om vilka möjligheter som finns med målen och kan gå vidare med att fundera på hur just er organisation skulle kunna få ut så mycket av möjligt av att integrera några av målen i ert dagliga arbete. Sannolikt gör ni redan en hel del ni kan bocka av gentemot målen, men kanske berättar ni inte det för omvärlden eller för era medarbetare?

Genom våra kontakter med FN och UNDP kan vi också guida er vidare till fördjupande utbildningar som t ex för att certifiera er verksamhet som leverantör till FN, eller utbildning om hur ni kan använda arbetet i er employer branding och öka er attraktionskraft både gentemot medarbetare och kunder.

Handledarutbildning

Ska era medarbetare vara handledare på er arbetsplats? Åt en praktikant, en nyanställd eller en student? Vi ger dig ramar och mallar för hur ni och den ni handleder får en tydlig struktur på uppstart, handledning, uppföljning och avslut.

Handledareutbildning halvdag

18 000 kr exkl. moms

Utbildningen ger er konkreta verktyg på de frågeställningar som är avgörande för er, praktikantens och hela arbetsplatsens upplevelse av praktikperioden. Handledaren är navet för den upplevelsen, och medarbetaren kan själv utvecklas i sin yrkesroll och som ledare.

Arbetsplatsen har alla möjligheter att få färska ögon som kan bidra till att utveckla arbetet – om ni släpper in praktikanten. Kanske är praktikanten en kommande kollega? Oavsett om det är en ung sommarpraktikant, en nyanländ yrkeskunnig eller en student från högskolan har vi kunskaperna som ni behöver.


Handledning ska vara spännande, tryggt och lärande för alla inblandade. Genom en workshop med exempel, samtal, reflektion, övningar och konkret vägledning blir ni alla vinnare på att ta emot praktikanter!

Utbildningar

Vi synliggör normerna på jobbet MINE arbetar med att synliggöra normer för att öka mångfalden. Med effektiva metoder och övningar lär vi ut hur vi kan göra direkta vinster på att ha en större mångfald inom den egna organisationen och för att nå nya kundgrupper.

MINE håller interaktiva föreläsningar och workshops där deltagarna får utrymme att diskutera och reflektera kring mångfald kopplat till den egna organisationen. Vi utgår från en normkritisk pedagogik och har en intersektionell teoretisk grund i allt vårt arbete. Våra medarbetare har alla lång erfarenhet att arbeta med förändringsarbete inom offentlig och ideell sektor, och framför allt inom näringslivet.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att passa just din organisations behov och önskemål. Kontakta oss gärna för idéer och uppslag för en utbildning!

Eventplanering

Vad kan vara mer inspirerande än en riktigt bra konferens? En konferens som tar fram nya perspektiv, utmanar deltagarna och får oss att lyfta blicken från vardagen och våra rutiner ger stort mervärde för alla.

Ska du anordna en konferens och behöver hjälp eller tips på upplägget? MINE hjälper gärna till med allt från att ta fram idéer på hur ditt event kan se ut till att vi arrangerar det helt och hållet utifrån dina önskemål. Ju tidigare vi kommer in i planeringsprocessen, desto roligare tycker vi!

Behöver du en konferencier eller moderator? Tycker du att det är viktigt att deltagarna få komma till tals och att ordet fördelas rättvist? Hur kan du få ett mångfaldsperspektiv på din konferens? Vad är normkritik och hur kan ett sådant perspektiv genomsyra ett evenemang?

Hör av dig så diskuterar vi oss fram till ett koncept som passar just din idé!

Rådgivning

Facilitator road map för mångfaldsarbete.

 

 

18 000 kr exkl. moms
Har ni gjort grovjobbet med kartläggningar, medarbetarundersökningar och mångfaldsplan? Men undrar lite hur ni nu ska komma vidare och börja bli mer inkluderande och mångfaldssmarta på riktigt? Då kan vi på MINE hjälpa er framåt på vägen, genom att facilitera en workshop där ni på en halvdag kommer några steg längre på vägen och får bättre översikt och idé om era möjligheter framåt.

Vi fattar inga beslut åt er, men genom vår erfarenhet och nätverk kan vi på ett konkret och tydligt sätt facilitera era samtal inom arbetsmarknad, strategisk HR, ledarskap, mångfald, inkludering eller kompetensförsörjning. MINE har en engagerad och påläst samtalsledare som får alla deltagare att aktivt delta i dagens ämne. Med glädje, lugn, kunskap och avslappnande humor och värme leder vi er genom det program vi gemensamt arbetar fram.

Tillgänglig för kortare och längre upplägg, pris och arbetets omfattning diskuteras vid aktuell förfrågan.

Mentorsprogram

MINE has many years of experience in running mentoring programs that are aimed partly at foreign-born academics (adepts) and partly at people who are established in the Swedish labor market (mentors). The matching is done after careful mapping of both mentors and trainees to ensure that the mentorship is rewarding for both parties.

[/ video]

MINE´s Mentorskapsprogram 2020 förenar utbildning med mentorskap. Du som mentor får ta del av föreläsningar och workshops under kontinuerlig personlig uppföljning med oss på MINE. Programmet startar den 30 januari med Kick-off och avslutas med diplomering i början av december.

Under de sexton år som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behov av ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

Vi på MINE tillsammans med externa föreläsare guidar dig hur du kan utveckla ditt ledarskap och coachande. Tillsammans med er adept bygger ni en relation där ni som mentorer får ett bildande erfarenhetsutbyte från en person inom samma bransch och ett ögonöppnande för andra kulturer!

Tidigare mentorer har delgett att de får:
Tydligare självbild och stärkt självförtroende, med utbildningarna i mångfald blir du även den pålästa på din arbetsplats som tar initiativ och kan inspirera och lära dina medarbetare om hur er organisation kan bli mångfaldssmart.

Vem kan vara med?
Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning. Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad.
Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta. Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap eller coaching behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför skall du vara med?
Du får utbildning i inkluderande ledarskap och lär dig hur du kan växa i rollen som mentor och ledare.
Utbildning och kompetensutveckling inom Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed bidra till att din organisation blir mer mångfaldssmart.


Utveckla ditt ledarskap och dina färdigheter i coaching, med blandningen av teori och praktik blir du en fullfjädrad coach och expert på att hålla coachande enskilda samtal.

Hur går det till?
Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisationens behov. Projektledare på MINE träffar både och adepter och mentorer innan matchningen för att säkerställa en god matchning.
Kontinuerlig handledning.
Mentor och adept träffas enligt överenskommelse och med tydliga ramar arbetar mentor och adept mot uppsatta mål. 4 utbildningstillfällen, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning. Detaljerat schema finns på MINE hemsida.

Vilka är adepterna?
Utrikesfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.