Våra tjänster

Våra tjänster

Vi på MINE erbjuder mentorskapsprogram och inspirationsföreläsningar formade efter dina önskemål. Vi har också färdiga föreläsningspaket, relevanta för alla typer av organisationer.

Mentorsprogram

MINE has many years of experience in running mentoring programs that are aimed partly at foreign-born academics (adepts) and partly at people who are established in the Swedish labor market (mentors). The matching is done after careful mapping of both mentors and trainees to ensure that the mentorship is rewarding for both parties.

[/ video]

MINE´s Mentorskapsprogram 2020 förenar utbildning med mentorskap. Du som mentor får ta del av föreläsningar och workshops under kontinuerlig personlig uppföljning med oss på MINE. 

Under de sexton år som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behov av ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

Vi på MINE tillsammans med externa föreläsare guidar dig hur du kan utveckla ditt ledarskap och coachande. Tillsammans med er adept bygger ni en relation där ni som mentorer får ett bildande erfarenhetsutbyte från en person inom samma bransch och ett ögonöppnande för andra kulturer!

Tidigare mentorer har delgett att de får:
Tydligare självbild och stärkt självförtroende, med utbildningarna i mångfald blir du även den pålästa på din arbetsplats som tar initiativ och kan inspirera och lära dina medarbetare om hur er organisation kan bli mångfaldssmart.

Vem kan vara med?
Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning. Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad.
Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta. Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap eller coaching behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför skall du vara med?
Du får utbildning i inkluderande ledarskap och lär dig hur du kan växa i rollen som mentor och ledare.
Utbildning och kompetensutveckling inom Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed bidra till att din organisation blir mer mångfaldssmart.

Utveckla ditt ledarskap och dina färdigheter i coaching, med blandningen av teori och praktik blir du en fullfjädrad coach och expert på att hålla coachande enskilda samtal.

Hur går det till?
Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisationens behov. Projektledare på MINE träffar både och adepter och mentorer innan matchningen för att säkerställa en god matchning.
Kontinuerlig handledning.
Mentor och adept träffas enligt överenskommelse och med tydliga ramar arbetar mentor och adept mot uppsatta mål. 4 utbildningstillfällen, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning. Detaljerat schema finns på MINE hemsida.

Vilka är adepterna?
Utrikesfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.

Utbildningar

Vi synliggör normerna på jobbet MINE arbetar med att synliggöra normer för att öka mångfalden. Med effektiva metoder och övningar lär vi ut hur vi kan göra direkta vinster på att ha en större mångfald inom den egna organisationen och för att nå nya kundgrupper.

MINE håller interaktiva föreläsningar och workshops där deltagarna får utrymme att diskutera och reflektera kring mångfald kopplat till den egna organisationen. Vi utgår från en normkritisk pedagogik och har en intersektionell teoretisk grund i allt vårt arbete. Våra medarbetare har alla lång erfarenhet att arbeta med förändringsarbete inom offentlig och ideell sektor, och framför allt inom näringslivet.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att passa just din organisations behov och önskemål. Kontakta oss gärna för idéer och uppslag för en utbildning!