Sommarmingel med MINE 1:a juni

MINESmingel17

Anmälan görs senast den 26:e maj här . Begränsat antal platser så först till kvarn gäller! 

Program

16.30–16.40   Registrering

16.40–16.50   MINE inleder eventet

16.50–17.10   En liten handling kan göra stor skillnad!

Vi diplomerar mentorer och adepter och tar del av deras     solskenshistorier

17.10–17.50  Fadi Barakat: ”Mångfald är en överlednadsfråga för svenska företag”

 17.50–18.00  Inblick i MINE – Vad händer hösten 2017?

 18.00–18.30  Nätverkande och mingel

Visste du att 169 FN-nationaliteter bor och verkar i Malmö? Totalt finns 193 FN-nationaliteter! Siffran visar hur rik vår stad är när det gäller mångfald. Att förstå och att ta tillvara på denna mångfald är att förstå och ta tillvara på många olika kompetenser och erfarenheter som berikar våra arbetsplatser och vårt samhälle. I slutändan handlar det om att skapa inkluderande och fredliga samhällen i vilka alla känner sig delaktiga, trygga och inkluderade.

Fadi Barakat kom till Sverige från Libanon när han var två år gammal. Han växte upp i en av Malmös förorter och upplevde känslan av utanförskap i tidig ålder. Fadi förstod hur viktig skolan var och pluggade därför hårt. En masterexamen i biomedicin följdes av en master i organisation och ledarskap. Han sökte hundratals jobb men blev aldrig ens kallad på intervju. Livet ändrades när Kenny Arkliden från Manpower såg Fadis kompetens och personlighet och anställde honom.

Nu jobbar Fadi; öppnar dörrar och hjälper andra att bryta utanförskapet. Han inspirerar andra och engagerar fler företag och företagsledare med syfte att skapa förändring till ett bättre och mer jämställt samhälle där alla får samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsvariation.

Den 1:a juni har du, tillsammans med MINE, möjligheten att träffa och lyssna på Fadi, ta del av hans erfarenheter och se vad hans inspirerande livsresa kan ge dig, din organisation och dina medarbetare.

Dessutom diplomerar MINE ett gäng härliga mentorer och adepter och tar del av deras erfarenheter. Vi bjuder på lättare tilltugg och dricka, så glöm inte att anmäla specifika matpreferenser. Kontakta oss gärna om du har önskemål vad gäller tillgänglighet.

Varmt välkomna till World Trade Center – Jungmansgatan 12, Malmö