Samspelet

Vill du som företag vara mångfaldssmart? Vill du kostnadsfritt få in ny kompetens i verksamheten?

Eller vill du som utrikesfödd arbetssökande få tillgång till bredare nätverk och lära dig känna svensk arbetslivskultur?

Samspelet är ett projekt som drivs av MINE och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Därför erbjuds företag eller organisationer att kostnadsfritt få in ny kompetens i verksamheten genom att ta emot en praktikant under 3-6 månader. Samtidigt får personalen i företaget/organisationen tillgång till metodhandledning och utbildning inom mångfaldsutveckling.

Facebook Template Samspelet