NYA MEDLEMMAR I MINE

 Vi välkomnar stolt två nya medlemmar i MINE, Räddningstjänsten Syd och Thorning Koponen Consulting!

koponen

 

 

 

Erik Koponen är en av mentorerna i höstens mentorprogram. Thorning Koponen Consulting är konsulter inom skattejuridik och inriktade på att hjälpa internationella koncerner med internprissättning (transfer pricing). De arbetar främst med att assistera bolag att överbrygga teori till implementering och att vara med hela vägen i projektet. Idag har Thorning Koponen verksamhet i Malmö & Stockholm.

 

rsyd_emblem 2 (1)

Räddningstjänsten Syd har ett tydligt och viktigt uppdrag – att stödja, rädda och utveckla. En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som Räddningstjänsten Syd ska kunna möta före, under och efter en olycka.

 

Vi på MINE ser fram mot att jobba med er!