MINE välkomnar tre nya medlemmar!

Intresset för mångfald och inkluderingen inom näringsliv växer, det blir allt vanligare som företag/organisationer hör av sig med positiv feedback.

Detta är hoppingivande inför framtiden, och ger oss i MINE-teamet en anledning att jobba ännu hårdare för att ifrågasätta normer som skapar exkluderande strukturer.vers1