MINE i Almedalen 2018

Vi är i Almedalen den 1 – 6 juli 2018 – välkommen att kontakta oss för paneldebatter, seminarier, runda bords-samtal eller andra sammanhang där ni behöver en operativ, framgångsrik och erfaren röst från ett inkluderande Skåne!

 

MINE är en ideell medlemsförening för drygt 75 privata och offentliga arbetsgivare som använder MINEs kompetens, metoder, verktyg och erfarenheter för att utveckla sina organisationer att bli modigare och använda sig av affärsnyttan med inkluderande ledarskap och mångfald på arbetsplatsen. Vi utmanar och stöttar företag och organisationer i deras utveckling mot att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare som förmår att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Vårt mål är att genom attitydförändring skapa aktiva handlingar för att arbetsgivaren ska upptäcka, använda och värdesätta individers erfarenheter och kompetenser. Mångfald ska förknippas med tillväxt och utveckling!

m

Bild: Magdalena Nour

Magdalena Nour har tjugo års erfarenhet av affärsutveckling inom HR, försäljning och ledarskap, på senare år med fokus på employer branding och affärsnytta med mångfald. Magdalena har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i arabiska och Mellanösternkunskap. Magdalena har arbetat i ett flertal länder i världen, inte minst i Danmark, och har ett stort intresse för Öresundsregionens gemensamma arbetsmarknad. Som VD på MINE samarbetar Magdalena med alla sorters organisationer där arbetsgivare vill ta tillvara på möjligheterna med ett mångkulturellt samhälle. Genom workshops, reflekterande samtal och övningar som känns i hjärna, hjärta och mage skapas mod och kreativitet, ett steg i taget.

k

Bild: Kate Plaskonis

Kate Plaskonis har en magisterexamen i Welfare Policies and Management med fokus på aktiva åtgärder inom arbetsmarknadspolitik. Kate har arbetat inom byggbranschen där hennes roll innefattade utvärdering, strategiutveckling och rådgivning till företag som vill expandera och behöver utveckla sin kulturella intelligens. Kate är en av åtta svenska UNDP-informatörer som utbildar om Globala målen och Agenda 2030 och i den rollen anlitas av skolor, näringsliv och andra organisationer. Som marknadschef på MINE skapar Kate mötesplatser för näringslivet, offentlig och idéburen sektor och kompetens från hela världen, genom föreläsningar, workshops, nätverk och utbildningar.

Kontakta oss gärna med frågor, funderingar och idéer på info@mine.se eller besök vår hemsida www.mine.se