Mentorskapsprogrammet

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ge professionella råd till deltagare i vårt mentorskapsprogram? Det finns ett uppenbart behov av ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

För dig som mentor innebär det att du delar med dig av ditt kontaktnät, dina erfarenheter och kunskaper. Du får vara en förebild och en inspirationskälla samtidigt som du får möjlighet att växa i ditt ledarskap. Är du intresserad? Kontakta oss på info@mine.seFacebook Template MINE 7 2