Våra medlemmar berättar

iuc“Vi på IUC Skåne ser samverkan som en av nyckelfaktorerna för framgång i vårt arbete med affärsutveckling i SME i Skåne. Att samverka med MINE i frågor kring mångfald och jämställdhet ger oss tillgång till viktig kunskap och effektiva verktyg som vi kan sprida vidare i våra nätverk. Mångfald breddar den gemensamma erfarenhetsbasen och stärker ett företags konkurrenskraft. Vi möter genomgående en positiv inställning och en god vilja att arbeta med mångfald och jämställdhet. Genom MINE får vi stöd när vi ska arbeta konkret med frågorna ute i företagen.”

Jenny Bramell, vd IUC Skåne

 

mediavisi

 

“Min passion i livet är att starta, leda och utveckla bolag. Dessabolag hade aldrig lyckats om de drivande människorna bakom dessa hade varit likformiga med samma bakgrund och tankesätt. Jag tror på olikhet och kraften som uppkommer av att tänka annorlunda. Detta präglar mig i mitt arbetsliv och därför stödjer Mediavision MINE.”

Michel Massadakis, VD Mediavision i Malmö

 

 

media

”Vi på Media Evolution och Media Evolution City arbete ständigt med mångfald och jämställdhet. Vi tycker att detta är några av vår samtids viktigaste frågor. Men det är svårt och det kräver mycket kraft och energi för att nå några landvinningar.

Vi tror att MINE:s arbete kan hjälpa oss och alla andra som förstår hur viktig detta är att bli pionjärer i Sverige och världen. När vi tillsammans knäcker denna nöt och lyckas spränga oss fria historiens bojor kommer vi att skapa ett bättre, öppnare, effektivare, och mer sammanhängande samhälle att leva och utvecklas i.”

Magnus Thure Nilsson, VD Media Evolution och Media Evolution City

 

bona

 

”Bona strävar efter lika möjligheter och jämställdhet samtidigt som vi motverkar diskriminering och segregation. Det är en förmån för oss att vara i en position där vi kan bidra till ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Genom att bli medlem i MINE hoppas vi att ytterligare kunna stärka vårt engagemang i mångfaldsfrågor”

Kerstin Lindell, VD Bona

 

 

purple“På Purple Scout har vi under många år jobbat hårt med jämställdhet och jämlikhet ur både ett genus-och etnicitetsperspektiv. Att vara med i MINE tydliggör vårt ställningstagande och vi får dessutom möjligheten att via nätverket ta del av erfarenhet från andra. För oss är det helt enkelt inte företagsekonomiskt att låta stora delar den tillgängliga arbetskraften stå obrukad på grund av förutfattade meningar och ibland ren okunskap. Vi behöver varenda programmerare som finns tillgänglig helt enkelt.”

Johan Strömhage, VD Purple Scout