Globala Mål för Hållbar Utveckling

Vi på MINE jobbar aktivt med fyra av de Globala Målen för Hållbar Utveckling. Ökad Mångfald i näringslivet, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor leder till ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet samt fredligare och mer inkluderande samhällen. Genom att hårt arbete och engagemang kommer MINE att vara en del i att nå några av målen till 2030, till exempel minskar ojämlikhet (mål 10) om vi tar tillvara på all den kunskap och kompetens som finns hos alla i Malmös befolkning.

För att målen ska kunna uppnår är det viktigt att alla känner till dem. Läs mer på: http://www.globalamalen.se/

InstagramTemplate MINE_ww_27 2