En arbetsplats där normerna är synliggjorda

“En arbetsplats där normerna är synliggjorda och identifierade ger många vinster. En arbetsmiljö där alla medarbetare blir bekräftade och kan vara sig själva är en vinst i sig, för allas välmående, men är också en plats som renderar kreativitet och produktivitet.”- ur boken Vitt skilda möjligheterInstagramTemplate MINE 16 2