Den inkluderande staden

30715259_2172696032747192_7117739958222366469_n

Stena Fastigheter är en av Sveriges största fastighetsägare med en fysisk påtaglig närvaro i de städer där de är verksamma. Man bor, verkar, arbetar och rör sig i deras områden. Stena Fastigheter verkar för trygga och trivsamma områden och vet att det som är bra för städerna också är bra för oss. Trygga och trivsamma områden skapar en trygg och trivsam stad. Deras medarbetare möter alla människor som bor hos dem och de vill avspegla de samhällena man verkar i för att möta de behov som finns och kunna ge bästa service.

Kom och lyssna på Stena Fastigheters resa och hur de resonerar kring inkluderande staden på MINEs CQ-nätverk!

När? 4 maj klockan 11.00-13.00
Var? Stena Fastigheter, Stortorget 9, Malmö