CQ-nätversträff hos Malmö Stad!

Malmö-stad

Agenda 2030 i Malmö – Framtiden börjar här!

Malmö är en ung och global stad där det som händer i Malmö påverkar globalt och det som händer i omvärlden påverkar Malmö – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad resolutionen A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda. Genom denna deklaration förbinder sig staden till att senast år 2020 utveckla en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030. 2017 inrättades en ny stadsövergripande funktion för att driva på detta arbete, Kansliet för hållbar utveckling.

Nu pågår arbetet för fullt med att integrera FN:s globala hållbarhetsmål i stadens styr-och ledningssystem så att det blir tydligt att och hur alla verksamheter bidrar till en mer
hållbar stad och planet.

Kom och lyssna och inspireras av hur Malmö arbetar med Agenda 2030, de 17 Globala mål och hur det kan inspirera dig.

När? den 9/3 kl.11.00 till kl. 13.00                                                                                      Var? Stadskontoret Malmö Stad, August Palms plats 1