CQ-nätverk tretton37

4RCOPK9

Hej våra kära medlemmar!

Vi vill hälsa er välkoma till årets sista CQ-nätverksträff hos tretton37!

Värderingar på tretton37 präglar allt de gör:
· CRAFTSMANSHIP AS A LIFESTYLE
· WHAT YOU SEE IS WHO WE ARE
· CHALLENGE THE WORLD
· EMBRACE THE FAMILY SPIRIT
· HAVE FUN

tretton 37 jobbar med mångfald på många olika sätt och det är en viktig del av deas grundläggande värderingar. Det ingår som en del i det de kallar ”Family Spirit”. För företaget är det väldigt viktigt att ge alla som jobbar på tretton37 känslan av att man tillhör familjen, oavsett bakgrund. Kön, etnicitet eller ålder har ingen betydelse. Alla är välkomna. De sociala frågor som ”hur får vi in fler kvinnor i IT-branschen” och ”hur kan vi uppmuntra barn att välja programmering” ser de som deras ansvar och har medvetet jobbat med initiativ för att försöka skapa förändring (”Challenge the World”) inom dessa områden.