Be a friend of MINE

Nu har 30 mentorer den unika chansen att vara med i MINEs populära mentorskapsprogram som drar igång i slutet av januari 2015.

Ny omgång startar i januari!

ikano-bild_stor

Vem kan vara med?

 • Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning.
 • Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad
 • Anställda som finns på arbetsplatser med reella behov av nyrekryteringar inom den närmaste tiden
 • Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta
 • Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför skall du vara med?

 • Du får utbildning/kompetensutveckling inom DM (Diversity Management) och CQ (Cultural Intelligence) och kan därmed hjälpa din egen organisation att bli mer mångfaldssmart!
 • Du blir diplomerad som Friend of MINE –mentor
 • Ett sätt att arbeta strategisk och långsiktigt med breddad rekrytering
 • Du får tillgång till ett nätverk av mångfaldssmarta företag och organisationer
 • Ert deltagande är ett tydligt ställningstagande när det gäller vilka värderingar ert företag/org står för, en naturlig koppling till CSR arbetet.

Hur går det till?

 • Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisationens behov
 • Kontinuerlig handledning
 • Vi arbetar med praktiskt mentorskap, då vi anser att det är väsentligt att våra adepter skall ha möjlighet att komma in och arbetsträna
 • Mentor och adept träffas minst en gång i månaden. I de fall där det blir aktuellt med arbetsträning så bestämmer mentorerna och adepterna själva hur de vill lägga upp sitt samarbete
 • Tillgång till MINEs verktygslåda som kan användas i mentororganisationen
 • Omvänt mentorskap där adepterna även ses som kunskapskälla!
 • 4 gemensamma träffar, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning.

Vilka är adepterna?

 • Utlandsfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.

Vad kostar det?
7500 :-  för icke-medlemmar och 5000 :- för MINE-medlemmar. Priserna är  ex moms och gäller för hela programmet, inkl. diplomering!

Skynda dig att reservera din plats!

Maila info@mine.se , Sista anmälningsdag är 15 november 2014.

VARFÖR MENTORSKAP?

Under de tio åren som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behovav ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

Så tveka inte, bli en diplomerad Friend of MINE –mentor nästa år!