Be a friend of MINE mentorskapsprogram

fb 17 1

Under våren  kommer vi att starta en ny omgång av vår Be a friend of MINEs mentorskapsprogram! Så långt det är möjligt försöker vi att matcha mentorer och adepter efter utbildnings- och yrkesbakgrund. Syftet är dels att stödja adepterna i deras väg till etablering på den svenska arbetsmarknaden, dels att fungera kompetensutvecklande för mentorn vad gäller mångfaldsfrågor och ge en ökad förståelse för vad det innebär att vara ny i Sverige. Vill du veta mer? Läs här för mer information