Årets mångfaldssmarta företag/organisation

Nu delar vi för första gången ut utmärkelsen “Årets mångfaldssmarta företag/organisation” till företag som arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete.

I 10 år har föreningen MINE arbetat tillsammans med er, våra medlemmar, med att öka den etniska mångfalden i arbetslivet. Nu är det dags att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete och därför delar vi för första gången ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisation.

Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell för Kulturell Intelligens (CQ) och som grundar sig på följande fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling.

Tillvägagångssättet är att man nominerar ett bolag eller en organisation genom att fylla i detta formulär och svara på fyra frågor. Det går utmärkt att nominera sitt eget företag eller organisation! Därefter utvärderar styrelsen för MINE det företag eller den organisation som bäst uppfyller de kriterier för mångfaldssmarta organisationer som nämnts ovan. Värt att nämna är att de medlemsföretag/org som är representerade i styrelsen inte kan få utmärkelsen.

Utmärkelsen delas ut på en frukostnätverksträff den 4:e december mellan 8.15-9.45, mer info om det kommer senare.

Svara gärna på följande fyra frågor så utförligt ni kan och skicka in er nominering senast den 23 oktober till info@mine.se

  1. Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete
  2. Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga att ha när man arbetar med mångfaldsutveckling?
  3. Vilka strategier använder ni er av i ert mångfaldsarbete?
  4. Vad exakt gör ni när det gäller mångfaldsarbetet? Vilka konkreta handlingar och satsningar har nihaft de senaste åren?

Lycka till och TACK för att ni jobbar för ökad mångfald i arbetslivet!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Krüeger,  Ordförande

Maja Mutsson, Verksamhetsansvarig