Anmäl dig till höstens mentorprogram!

Investera i dig själv och ditt företag. Bli mentor! 

Anmäl dig som mentor till vårt 21a mentorprogram och skapa nytta för både dig själv och ditt företag.

Mentorprogrammet är utformat för att passa både erfarna och nya mentorer, oavsett bakgrund och ålder. Under programmets gång får alla mentorer löpande handledning och utbildning inom våra expertisområden som inkluderar “Coaching & mentorskap”, “Mångfald & Affärsnytta”, “Unconsious bias och rekrytering”, och “Swedishness – arbetsplatskultur i Sverige”.

Utbildningarna vilar på aktuell och relevant forskning och syftar till att ge dig som deltagare nya kunskaper och insikter att ta med dig hela livet. Parallellt träffas ni mentorer regelbundet med era respektive adepter och för spännande utbyten och där du som mentor stöttar din adept i att ex hitta vägar in på den svenska arbetsmarknaden.

Är du eller någon du känner intresserad av att höra mer om programmet eller vad tidigare mentorer sagt är du välkommen att kontakta oss på info@mine.se.