Om oss

Om oss

MINE är en idéburen, ideell medlemsorganisation för arbetsgivare och vi arbetar med att göra mångfaldsfrågorna mer konkreta, genomförbara och lönsamma. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education och det är dessa fyra grundpelare som vår organisation vilar på. Vi arbetar med organisationsutveckling och attitydpåverkan genom utbildning, föreläsningar och interaktiva workshops. Vi skräddarsyr utbildning utifrån verksamheters behov med fokus på mångfaldsutveckling och inkludering i arbetslivet, alltid utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Vi river barriärer mellan utrikesfödda akademiker och den svenska arbetsmarknaden genom att påverka attityder hos arbetsgivare. Detta gör vi genom att bjuda in till gemensamma nätverk och genom att förmedla kompetens mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

Diversification and gender equality lead to innovation and successful organizations. However implementation in daily work can sometimes be difficult. That’s why MINE exists. 

#diversifyordie #overgransen