Om medlemskap

Om medlemskap

Som medlem i MINE får du en unik chans till effektiv rådgivning och vägledning inom mångfaldsområdet. Vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor och hjälpa till med problemlösning.

Du får kostnadsfritt delta i MINE:s ordinarie aktiviteter och kan nätverka och utbyta kunskap på våra medlemsträffar. Och dessutom är du med och bidrar till ett bättre och mer inkluderande samhälle, med blomstrande företagsklimat som följd!


Med över 15 års erfarenhet inom inkludering på arbetsplatser har vi förstått att ingen organisations utmaningar är den andra lik. När du och din organisation har fått tankarna på att bli medlemmar i MINE bokar vi in ett initialt möte för en dialog om just er organisations behov inom området. Kanske har du och dina arbetskamrater en egen idé om hur en utformning av ett mångfaldsarbete skulle kunna se ut – men behöver den expertis, verktyg för att få det att hända och den extra tid som vi på MINE kan bidra med? Kanske vill du och din arbetsplats starta ett långsiktigt mångfaldsarbete men vet inte riktigt hur det ska gå till? Då har vi konkreta förslagspaket utifrån tidigare exempel och erfarenheter. Vi kan ta hand om ledarskapsutbildningar i mångfaldsfrågor, handledarutbildningar, konferenser, hjälp vid etablering av mångfaldsplaner etc. 

 

Omfattning i form av tid och arbete tillsammans med storlek på din organisation kommer sedan ligga i grund för er serviceavgift.

Medlemsavgift för alla vid köp av något av våra servicepaket: 500 kr

Medlemsavgiften kombineras alltid med ett av MINEs servicepaket som skräddarsys efter er organisations behov. Se exempel nedan.

Ni som organisation och företag får alltid vid köp av något av våra servicepaket tillgång till:

  •      Nätverksträffar för medlemmar, ca 6 st/år
  •      Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål
  •      Konsultation av organisationens mångfaldsplan
  •      Stöd i interna rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
  •      Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster
  •      Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom be a ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram
  •      20 procent rabatt vid inköp av MINEs metodmaterial
  •      25 procent rabatt på MINEs tjänster, så som utbildningar och föreläsningar

Exempel 1

Glöms en enda workshop under ett år lätt bort? Skulle det vara att föredra en långsiktig utbildningsplan för hela organisationen eller avdelningen där nästa workshop bygger på den förra? Köp ett paket och boka in fyra eller fler workshopstillfällen under ett år inom det område som era utmaningar ligger. Fördomsfri Rekrytering, Den Inkluderande Arbetsplatsen, Mångfald = Affärsnytta eller Ta tempen på din arbetsplats är några av de teman som våra medlemsföretag har haft behov av. Tveka inte att komma med egna förslag och idéer så skräddarsyr vi en utbildningsplan för just din arbetsplats.

Ordinarie pris för en workshop, á 1,5h – 4h: 9 000 kr – 20 000 kr

Vid bokning av flera workshops inkluderas en konsultation för individuell prissättning utifrån organisationens förfrågan och behov.

 

Exempel 2

Att ta in en eller två utrikesfödda akademiker kanske inte fyller er organisations behov? En omfattande rekryteringsprocess med ett löpande 12 månaders avtal gällande 20 rekryteringar har varit ett sätt för några av våra medlemsföretag att kickstarta sitt mångfaldsarbete. MINE vägleder och arbetar genom hela rekryteringsprocessen från urval till rekrytering, matchning, utbildning, coachning, rapportering och statistik i samband med anställningar. Nätverksträffar och löpande utbildningar om svensk arbetsmarkandskultur för anställda kandidater ingår i medlemskap i MINE.

Rekryteringsprocess per position/kravprofil (om mer än en kandidat anställs per position ges 50% rabatt på kandidat nummer 2): 9 000 kr

Handledarutbildning á 4h till berörda chefer: från 15 000 kr

Löpande uppföljning inkl. coachande samtal med handledare och anställda kandidater. Efter 3, 6, 9 och 12 månader, per anställd kandidat: 4 000 kr

Administration kring uppehålls- och arbetstillstånd samt hantering av administration kring anställningskontrakt, per position: 2 000 kr

 

Exempel 3

Blir du eller måste du ibland peka ut medarbetare att vara handledare till praktikanter eller nyanställda? Skulle ni då vilja ge praktikanterna den bästa möjliga praktikperioden samtidigt som er organisation får så mycket ut av att ha en praktikant som möjligt. Då kanske en handledarutbildning genom MINE skulle vara något för er organisation? Genom handledarutbildningen ger vi er ramen förr ett gått handledarskap och optimerar möjligheterna för bådas räkning.

Halvdagsutbildning: 18 000 kr

 

Exempel 4

Vårt gedigna Mentorskapsprogram med fokus på inkluderande ledarskap lockar många medlemsorganisationer. Utifrån efterfrågan har vi därför satt ihop ett paket där två anställda vid er organisation får en plats i nästkommande mentorskapsprogram med inkluderat servicepaket för hela organisationen

Paketpris: 25 000 kr

Icke medlemmar och utan servicepaket, per mentor: 15 000 kr

Lägg till extra i serviceavgiften, utöver det som ingår i ert valda servicepaket:

Plats i mentorskapsprogrammet, per mentor: + 8 500 kr

Inklusive MINEs kortspel ”Mångfald eller enfald”, per kortlek: + 359 kr

 Priserna är exklusive moms och gäller för 2020