Vi välkomnar Språkservice som ny medlem till MINE!

Språkservice-nya medlem (2)

Språkservice betraktas som Sveriges största tolkföretag som förmedlar tolk – och översättningstjänster till de flesta kommuner, landsting och andra stora myndigheter i Sverige samt en rad organisationer och privata företag.  Vi ser fram emot ett gott samarbete! Läs mer om språkservice här: