Vi välkomnar Helsinborgshem som ny medlem!

HBGHEM

Med stor glädje välkomnar vi Helsingborgshem som en ny medlem! Helsinborgshem är ett bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Med ca 12 000 hyreslägenheter i 30 områden är Helsinborgshem den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. Ungefär var femte helsingborgare bor hos dem. Nu tar bolaget ännu ett steg i sitt mångfaldsarbete i och med sitt medlemskap i MINE. Vi ser fram emot kommande aktiviteter och samarbete framöver i arbetet för ökad mångfald och inkludering. Läs mer om Helsinborgshem här