Vi hälsar Katarina Ausenius som ny i teamet!

Linkedin pic
Vi välkomnar Katarina, vår nya mentorsamordnare.

Katarina kommer att arbeta med rekrytering av både mentorer och adepter samt marknadsföring av Be a friend of MINE Mentorsprogram. Hon har tidigare arbetat i bl.a Dubai och Sao Paulo och kommer att berika vårt team på MINE med hennes globala kompetens!