Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling

Den 21 maj firas Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Dagen utlystes första gången av FN år 2001. Syftet är att öka förståelsen för vikten av kulturell mångfald. Läs mer på FN:s hemsida.