Utrikesfödda med svensk utbildning tjänar sämre

Utrikesfödda personer som har utbildat sig i Sverige har lägre lön än inrikesfödda med motsvarande utbildning, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Det gäller även utrikesfödda som har kommit till Sverige som barn.

Det är självfallet en mycket tråkig nyhet, som emellertid påvisar vikten av aktivt mångfaldsarbete. Och som visar varför vi på MINE verkligen behövs! Är din organisation i behov av hjälp med mångfaldsarbetet? Bli medlem i MINE!

Här kan du se vilka organisationer som redan nu är medlemmar, och därmed har tagit ett viktigt steg mot en mer rättvis och gynnsam arbetsmarknad.