Utbildning i mångfaldsrekrytering

“Att hitta den bästa för arbetet är målet för all rekrytering. Men rekrytering är svårt och många gånger gallras kompetenta sökanden omedvetet ut för tidigt i processen. För att hitta rätt kompetens och minska diskrimineringen i rekryteringen gäller det att arbeta utifrån en likabehandlande kompetensbaserad process.”

Så skriver Interfem om sin utbildning “Rekrytera rätt! Rekrytering fri från diskriminering”, som hålls i Malmö den 28 februari. MINE kommer självfallet att delta! Vi ser mycket fram emot att utbyta erfarenheter och lära mer om mångfaldsrekrytering.