Uppföljningsträff med Jesper Fundberg

Den 17 januari klockan 8.30–10.00 anordnar vi en uppföljningsträff för alla kulturagenter inom projektet VI+DOM=OSS på Vinge Advokatbyrå i Malmö.

Temat är: VI – DOM och bortom det..?
Den moderna arbetsplatsen kännetecknas av hög kompetens att hantera mångfald. Hur kan vi arbeta med att höja den kompetensen och vad krävs då av chefer och medarbetare? Det handlar om att öka medvetenheten om ”vi-kulturen”, förmågan att se och inkludera den andra, men också något bortom detta…

Vi ser fram emot att träffa kulturagenterna igen och höra om hur arbetet fungerar ute på arbetsplatserna!