Update från Be a friend Of MINE mentorskapsprogram!

16 olika länder är representerade bland våra adepter som i förra veckan hade sin första utbildningsdag. Det var en inspirerande dag där adepterna fick chansen att lära känna varandra samt att dela med sig av sina erfarenheter och förväntningar på MINE:s mentorskapsprogram. Tre av adepterna har redan fått jobb och en fjärde har påbörjat sin praktik hos sin mentor inom IT-branschen.

Här kan du se några bilder från adeptutbildningen.