Ungdomsstyrelsen beviljar projektet MINE:s verktygslåda

Nu har vi glädjen att berätta att MINE efter sommaren, i samarbete med Ungdomsstyrelsen, kommer att starta projektet MINE:s verkstygslåda. MINE kommer att ta fram ett normkritiskt verktyg som organisationer kan använda i sitt mångfaldsarbete.

Syftet med projektet MINE:s verktygslåda är att stödja arbetsgivare i sitt mångfaldsarbete.  Detta genom att ta fram ett normkritiskt och intersektionellt arbetsmaterial som är interaktivt och som ska kunna användas i olika situationer och arbetsgrupper.

MINE ska utveckla och pilottesta materialet, implementera det på fyra arbetsplatser och sedan sprida det via bland annat en stor konferens. Den huvudsakliga målgruppen är företag och andra arbetsgivare, och projektet kommer att genomföras i Malmö med omnejd. Verksamheten sker i samverkan med bland andra MINE:s medlemsföretag SEB, Ikano Bank och Sysav.