SYSAV tilldelas Visions MR-pris 2016

Vi gläds med vår medlem SYSAV som idag tilldelades Visions MR-pris 2016. Stort grattis önskar vi på MINE!

“Med sitt målmedvetna och långsiktiga arbetssätt skapar Sysav en bra grund för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Att avsätta så mycket tid och resurser för att skapa tryck i frågan är att visa på engagemang och hängivenhet. Sysav visar att de har ambitionen att göra mångfaldsfrågan till en naturlig del i av det övriga verksamheten, vilket gör Sysav en värdig vinnare av Visions MR-pris år 2016.”

Priset ges ut av Vision och tilldelas en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

sysav mr-pris