Solskenshistoria – Ett mentorskap som skapat en konstruktiv bekantskap

Vi gillar alltid att dela solskenshistorier av våra adepter och mentorer. Rie Yoshida kommer från Japan och har studerat political science och har tidigare erfarenheter som bland annat projektledare och affärsutvecklare. Pierre Bellin arbetar som rekryterare på International Minds. Under 10 månader har de varit ett mentorspar i MINE:s mentorskapsprogram. Imorgon under MINE:s vintermingel kommer de, tillsammans med de andra paren som påbörjade mentorskapsprogrammet i februari 2016, att diplomeras för sitt engagemang och sin medverkan! MINE passade på att träffa Rie och Pierre för en pratstund och diskutera vad mentorskapet har gett dem och hur de själva har utvecklats under perioden.

Ett mentorskap som skapat en konstruktiv bekantskap

Rie Yoshida och Pierre Bellin startade sin gemensamma resa i februari 2016 genom att matchas ihop som adept och mentor i MINE:s mentorskapsprogram. Nu har det snart gått 10 månader av deras mentorskap och det är dags för diplomering. MINE passade på att träffa dem för en pratstund och diskutera vad mentorskapet har gett dem och hur de själva har utvecklats under perioden. Det är bara drygt en vecka kvar av deras gemensamma resa som adept och mentor när vi träffas, den 8:e december diplomeras de båda för deras medverkan och engagemang i MINE:s mentorskapsprogram. Vi träffas den 29:e november på World Trade Center där både MINE och Pierre håller till. Det märks tydligt på Rie och Pierres uttryckssätt och språk att de känner sig trygga i varandras sällskap och att de har byggt upp en betydelsefull och stark relation som adept och mentor. Pierre jobbar med rekrytering av specialister och chefer på företaget International Minds. Att vara mentor skiljer sig inte jätte mycket från Pierres dagliga arbetsuppgifter på International Minds som i sig handlar mycket om coaching och guidning. Han förklarar dock att han personligen utvecklats i sitt lyssnande genom att vara mentor. -Jag tror att jag kanske lärt mig att lyssna annorlunda, inte så målstyrt lyssnande att man ska ha en viss person till en viss tjänst utan ett mer förutsättningslöst lyssnande, ett större globalt lyssnande, lyssna efter saker som inte riktigt nämns eller pratas om, menar Pierre. Rie kommer från Japan och kom till Sverige i början av år 2016, bara dagar innan mentorskapsprogrammet startade. I Japan studerade hon political science och jobbade som projektledare och säljare på ett ljudföretag. Hon har även jobbat med affärsutveckling och marknadsföring. Via kontakter har Rie sedan 6 månader tillbaka en praktik på ett start-up företag som heter Hearezanz där hon jobbar med affärsutveckling. Hon har flera saker igång parallellt nu och förutom praktiken så studerar hon svenska på SFI. Rie ser stora fördelar med att vara aktiv i ett program så som mentorskapsprogrammet och hon ser det som en stor hjälp för henne i sitt upptäckande i Sverige.

-Det är första gången för mig att gå ett mentorskapsprogram och det är som att utforska i denna nya miljö för mig eftersom jag inte vet mycket om hur det är. Utan Pierre skulle det vara som att utforska i mörkret, utan något ljus. Han ger råd vilket gör det lättare för mig. Jag måste fortfarande själv utforska men det är lättare, nämner Rie. Pierre har varit mentor tidigare på andra håll och genom Språkservice, som är ett systerbolag till International Minds samt medlem i MINE:s nätverk, fick han höra talas om MINE. Han ser det som mycket givande och lärorikt att vara mentor. -Det handlar främst om att kunna ge tillbaka av mina erfarenheter från svenskt näringsliv, rekryteringsprocessen och hur man som arbetssökande hanterar detta. Jag känner att jag har flera verktyg att dela med mig av, uttrycker han. Vidare påpekar han att han känner frustration över hur näringslivet inte ser potentialen hos alla människor. Han menar att det finns ett stort gäng bra akademiker och yrkeserfarna personer som svenskt näringsliv inte lärt sig att se. Genom att vara mentor får man möjlighet att möta och lära känna individer från andra kulturer som definitivt kan bidra med sina kompetenser och erfarenheter till vår fortsatta tillväxt i Sverige. Pierre och Rie bokar sina möten löpande och har under mentorskapsperioden träffats cirka 1–2 gånger i månaden där det främst varit fokus på att identifiera företag och branscher för Rie att passa in i, där hon själv sen tar action. Bortsett från jobbsökande och rådgivning har mentorskapet gett de båda så mycket mer. Som mentor och adept lär man sig mycket av varandra. Det ger inte bara ett personmöte och kunskap i olika branscher utan det ger också ett stort kulturbyte. Rie lär sig mycket om det svenska samhället och den svenska kulturen, och vice versa lär Pierre sig samtidigt mycket om Japans kultur. Han ser stora fördelar i kulturbytet och relationen som skapats, och på frågan vad som är det roligaste att vara mentor är svaret givet för Pierre. -Framförallt i detta fall är det kulturbytet för mig. Att ta och känna Japan lite mer, det tycker jag är spännande. Men också branschområdet, för Rie har jobbat i en bransch som jag tycker är spännande. Så det är branschen, kulturen, och ja egentligen personmötet. Man träffar en ny människa, man lär känna en ny person på ett plan som är annorlunda, inte enbart vänskap utan även ganska konstruktivt, en konstruktiv bekantskap kan man kalla det. Rie påpekar att hon genom mentorskapet och med hjälp av Pierre har fått ett stort nätverk och att hon ser fördelen och betydelsen med att skapa djupare kontakter och personliga relationer eftersom hon är ny i Sverige. Att veta vem människor är, att känna människor och faktiskt kunna säga ”okay, I know him” när någon frågar har Rie mycket glädje åt i sitt nya växande liv i Sverige. Hon menar också att det kommer bli lättare att skapa ett större nätverk när hennes kunskaper i svenska förbättras, språket är en viktig faktor för relationer.

Pierre skulle gärna ställa upp och vara mentor igen. Samtidigt nämner han att det är viktigt att man reflekterar tydligt innan man går in i rollen som mentor om man verkligen har tiden och motivationen till det. Det är också viktigt att ha ett tydligt syfte till varför man vill vara mentor. Man måste sätta sig själv i första hand, du kan inte ge till andra om du inte själv är förberedd för uppdraget, påpekar Pierre. Rie och Pierre har nått långt tillsammans under de gångna 10 månaderna och utbytt både kunskaper inom deras olika branscher och deras olika kulturer och skapat ett starkt band gentemot varandra. Nu avslutas deras mentorskap men de kommer fortsätta att hålla kontakten och vänskapen i liv.

Rie och Pierre