Skånska storföretag satsar på kulturagenter

Under våren utbildas 15 medarbetare på bland annat SEB, E.ON, IKEA, HSB och Arbetsförmedlingen till så kallade kulturagenter. Kulturagenterna ska bidra till att skapa en mångfaldsfrämjande arbetsplatskultur på respektive arbetsplats. Utbildningen är en del av ett EU-finansierat projekt, Excellence i Mångfald (EIM), som syftar till att öka mångfalden på arbetsmarknaden i Skåne och Danmark.

– Intresset för utbildningen har varit stort i både privat och offentlig sektor. Det tyder på att det finns en insikt om mångfaldens betydelse för ökad kompetens och affärsnytta. Hur vi uppnår vinster genom mångfald är inte lika självklart. Kulturagentsutbildningen går ut på att synliggöra normer, strukturer och sociala koder på en arbetsplats, och hur dessa kan förändras till att inkludera fler. Deltagarna får med sig konkreta verktyg som de kan använda i sina organisationer, säger Maria Chowdhury, verksamhetsansvarig för föreningen MINE.

Det är den ideella medlemsföreningen MINE och företaget Kulturlänk som på uppdrag av Region Skåne, Foreningen Nydansker och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö genomför utbildningen. Projektets resultat om hur affärsvinster kan genereras med ökad mångfald i arbetslivet presenteras på en avslutningskonferens torsdagen den 23 maj.

Medverkande organisationer:
Adecco
Arbetsförmedlingen
Aspekta
E.ON
HSB
Ikano Bank
IKEA
Kriminalvården
Malmö stad
Region Skåne
Scandvision
SEB

Klicka här för att läsa mer om EIM Arbetsplatskultur, den projektdel som MINE och Kulturlänk ansvarar för.