Skånska arbetsgivare matchas med akademiker med utländsk examen

I Malmö är ESF-projektet ”Nationell Matchning” ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad som syftar till att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som finns hos utrikesfödda i Sverige med utländsk akademisk examen, yrkesexamen eller utländska yrkeskunskaper och som saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Idag anordnade Malmö stad en träff för chefer och personalansvariga inom offentliga verksamheter i Skåne för att ge dessa mer information om projektet.

I praktiken innebär projektet att arbetssökande via metoden Yrkeskompetensbedömning (YKB) under tre veckor kan testa sina yrkeskunskaper på en arbetsplats, samtidigt som de får en inblick i det svenska arbetslivet och en aktuell referens. Projektet pågår mellan november 2011 och juni 2014.