Seminarium om utländsk kompetens

MINE deltar i ett seminarium om utländsk kompetens i relation till svenska företags behov, i regi av Nationell matchning (Arbetsförmedlingen). Seminariet anordnas den 7 maj i Malmö. Förutom MINE deltar bland andra representanter från KTH och Exportstiftelsen.

Den 7 maj anordnar Arbetsförmedlingens projekt Nationell matchning ett seminarium om matchning mellan utländsk kompetens och företags behov, där Stina Widerstedt från MINE kommer att delta för att berätta om vårt arbete med mentorsprogram för nyanlända akademiker.

Tanken med seminariet är bland annat att näringslivet ska få inblick i vad för utländsk kompetens som finns att tillgå i Sverige och vilket stöd som finns att få i anställningsprocessen. Andra talare på seminariet är bland andra Tomas Carlson, Exportstiftelsen, som pratar om mångfald och affärsnytta, och Petra Krödel, KTH, som berättar om deras utbildning i svenska för utländska ingenjörer.

När?
7 maj klockan 8.00–10.00. Frukost och mingel från klockan 7.30.

Var?
JobbMalmö, Rådmansgatan 9.

Anmälan
Görs senast det 25 april till nationell-matchning-m@arbetsformedlingen.se

Frågor?
Skicka e-post till nationell-matchning-m@arbetsformedlingen.se