Seminarium om kvinnor i arbetslivet

Vi på MINE firar internationella kvinnodagen genom att delta på ett seminarium anordnat av Lunds universitetet, på temat kvinnor i arbetslivet. Så här skriver universitetet om dagen:

“Under de senaste årtiondena har vi i Sverige gjort flera framsteg inom jämställdhetsområdet. Vi har en hög andel kvinnor representerade i parlamentet, pappors uttag av föräldraledighet har ökat m.m. Trots detta har Sverige en av Europas mest segregerade arbetsmarknader. Kvinnor är som grupp bättre utbildade än män men trots detta har de sämre lön och position i arbetslivet. Borde inte hög utbildning leda till hög lön?”

Läs mer om arrangemanget via Lunds universitets hemsida.