Revidering av Malmö stads handlingsplan mot diskriminering

Vår medlem Malmö stad ska revidera sin handlingsplan mot diskriminering, och har bjudit in MINE och andra Malmöbaserade organisationer som jobbar med diskrimineringsfrågor att delta i det arbetet. Den 13 mars kommer vi att gå på ett första revideringsmöte. Vi är väldigt glada över att få bidra med vår kunskap och våra synpunkter!