Pressinbjudan: Avslutningskonferens för Excellens i Mångfald Arbetsplatskultur

Torsdagen den 23 maj äger avslutningskonferensen för projektet Excellens i Mångfald (EIM) Arbetsplatskultur rum i Malmö. Under konferensen presenteras projektresultaten och ett magasin, där bland annat flera skånska företagsledare ger sitt perspektiv på mångfaldsarbete, lanseras.

Press välkomnas att medverka under hela eller delar av konferensen.

Datum och tid: Torsdagen den 23 maj klockan 15.00-18.00.

Plats: SEB (Hörsalen) på Östergatan 39 i Malmö.

Program:

  • MINE och Kulturlänk presenterar projektresultaten. Lansering av magasinet EIM Arbetsplatskultur.
  • Masoud Kamali: ”Globalisering och integration – om social sammanhållning och dess hinder”.
  • Eva Öhman: ”Mångfald på IKEA Malmö”.
  • Panelsamtal med Masoud Kamali, Eva Öhman och Mats Persson.
  • Mat, dryck och mingel.

Frågor: Ida Gunnarsson, kommunikatör på MINE.
0709-63 18 82 eller ida.gunnarsson@mine.se


Om panelen

Masoud Kamali är professor i sociologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet. Han har forskat inom områdena integration, diskriminering och sociala rörelser.

Eva Öhman är Deputy Store Manager/Business Navigation and Operations Manager på IKEA Malmö.

Mats Persson är regionråd och ledamot av partistyrelsen för Folkpartiet. Mats har tidigare forskat och undervisat på Ekonomihögskolan i Lund. Forskningen handlar om etniskt entreprenörskap och invandrare i socialförsäkringssystemet.

Konferencier och moderator: Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör, egenföretagare och sociolog.


Om EIM Arbetsplatskultur

EIM Arbetsplatskultur är ett projekt som syftar till att öka mångfalden på arbetsmarknaden i Skåne och Danmark. Det genomförs av den ideella medlemsföreningen MINE och företaget Kulturlänk på uppdrag av Region Skåne, Foreningen Nydansker och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.