Passa på att besöka Celemis öppna seminarium den 1 december

Vi vill passa på att slå ett slag för en av våra medlemmar Celemi och deras öppna seminarier. Den 1 december har ni återigen möjligheten att testa “Business Finance for Everyone” – ett spännande sätt att utveckla sin verksamhet på och få en förståelse för företags sätt att fungera:

“Try a serious business game, to learn how long term business value is created. See how you – as an employee – fit into the big picture. Discover how money flows in and out. Realize what you can do to make a difference. A Celemi Apples & Oranges™ simulation is a great hands-on experience demystifying finance. In just a few hours, you learn how to understand financial reports and the surrounding business lingo – while having fun. Join the hundreds of thousands of participants that have gone through a fun, fast-paced Apples & Oranges seminar, one of our bestsellers. Celemi Apples & Oranges Manufacturing 5.2 makes business finance come to life!”

Mer om hur du anmäler dig hittar du här! Och här kan du läsa mer: Celemi

Välkomna!