Osynliga normer stor betydelse för organisationers utveckling

Mångfaldsarbete kräver genomlysning av arbetsplatskulturen och förankring på ledningsnivå för att kunna bidra till affärsnytta. Det visar slutsatserna av projektet Excellens i Mångfald Arbetsplatskultur som presenteras på torsdag.

Fjorton medarbetare från elva organisationer i Malmö och Lund har under våren utbildats till så kallade kulturagenter inom ramen för projektet Excellens i Mångfald (EIM) Arbetsplatskultur. För utbildningen har MINE och företaget Kulturlänk stått. Kulturagenterna har lärt sig att se hur arbetsplatskulturen är kopplad till affärsnyttan, men även vilka strukturer som påverkar – och hur de kan upptäckas och förändras.

– Utbildningen visar hur svårt det är att tydliggöra normer och kulturer som inte syns. Men det är just dessa som kan skilja en inkluderande och öppen arbetsplats från motsatsen. Det gäller att ställa sig frågor utifrån två perspektiv – vem söker sig till vår arbetsplats och vem gör det inte, säger Maria Chowdhury, verksamhetsansvarig på MINE.

Många organisationer anser sig vara färdiga med sitt mångfalds- eller jämställdhetsarbete genom att till exempel hänvisa till representationen av kön eller etnisk bakgrund i personalgruppen.

– Mångfaldsarbete skiljer sig inte från annat varumärkesbyggande arbete på så sätt att det inte handlar om en quick-fix. Det måste få ta tid, förankras med ledningen, avsättas resurser och utgå från tydliga mål. Det är dessutom en färskvara och fodrar kontinuerlig utveckling för att bidra med något positivt för organisationen, säger Jeanette Ohlsson som driver Kulturlänk.

Resultaten av projektet presenteras på en konferens torsdagen den 23 maj i Malmö.

Frågor och kommentarer:
Maria Chowdhury
Verksamhetsansvarig MINE
0768-85 60 56
maria.chowdhury@mine.se


Om EIM Arbetsplatskultur och kulturagentutbildningen
EIM Arbetsplatskultur är ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka mångfalden på arbetsmarknaden i Skåne och Danmark. Det genomförs av den ideella föreningen MINE och företaget Kulturlänk på uppdrag av Region Skåne, Foreningen Nydansker och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

Anställda från Adecco, Aspekta, Arbetsförmedlingen, E.ON, Hudson, HSB, IKEA, Ikano Bank, Malmö Frivård, Region Skåne och SEB har deltagit i kulturagentsutbildningen som ägt rum under våren 2013.

Utöver utbildningsdagarna har workshops hållits, där förutom kulturagenterna själva ytterligare medarbetare har medverkat, i syfte att ge verktyg som möjliggör fortsatt arbete för en ökad mångfald efter projektets slut.