Osynliga normer på workshop

Idag håller vi i en workshop på Region Skåne för medarbetare i projektet “Förståelse öppnar nya dörrar”. Vi kommer att prata om hur man kan arbeta praktiskt med mångfald men också hur vi synliggör osynliga normer mitt ibland oss.