Nyckeltalsinstitutet och MINE inleder samarbete

Nyckeltalsinstitutet_webb_litenNyckeltalsinstitutet påbörjar ett samarbete med MINE. Nyckeltalsinstitutets abonnenter, cirka 260 organisationer med närmare 700 000 anställda, kommer att kunna använda MINE:s tjänster för implementering av resultat. MINE:s medlemmar kan nyttja Nyckeltalsinstitutet för att kartlägga och mäta sina nyckeltal för att utveckla verksamheten gällande ökad mångfald.

– Vårt samarbete känns verkligen som ett vinnande koncept, eftersom vi kompletterar varandra. Nyckeltalsinstitutet arbetar med fakta, ekonomiska argument och statistik, som är otroligt viktigt, medan vi på MINE jobbar med själva implementeringen av mångfaldsarbetet, säger Maria Chowdhury, verksamhetsansvarig på MINE.

Stockholmsbaserade Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och har skapat definitioner för nyckeltal som i dag används av många företag och organisationer i Sverige. Nyckeltalen inom utländsk bakgrund visar hur personalstrukturen och likabehandlingen ser ut inom organisationen. Jämställdhetsindex JÄMIX® åskådliggör hur det ser ut med jämställdheten inom verksamheten.

Erbjuder heltäckande lösning
Den ideella medlemsorganisationen MINE – Etnisk mångfald i näringslivet, som har sitt säte i Malmö, jobbar med attitydförändring, opinionsbildning, samt med praktiskt och konkret förändringsarbete för att öka mångfalden.
– Med sina utbildningar och föreläsningar kan MINE jobba vidare med våra abonnenter efter att de har fått sina mätningar gjorda. De kan komma in och agera och göra mångfaldsarbetet eller jämställdhetsarbetet mer greppbart, säger Tina Ekström, marknadschef på Nyckeltalsinstitutet.

Rent konkret innebär samarbetet att de två organisationerna erbjuder varandras kunder eller medlemmar rabatterade mätningar, utbildningar, föreläsningar och rådgivning. Allt för att kunna erbjuda en så heltäckande lösning som möjligt rörande mångfaldsarbete.
– Vi tycker att Nyckeltalsinstitutet gör riktigt häftiga saker och ser verkligen fram emot att lära oss mer om deras arbetssätt. Och så hoppas vi självklart att även våra medlemmar vill det, säger Maria Chowdhury.

Läs mer om vad abonnenterna och medlemmarna erbjuds på MINE:s hemsida och Nyckeltalsinstitutets hemsida.


För ytterligare information:

Maria Chowdhury
Verksamhetsansvarig MINE
0768-85 60 56
maria.chowdhury@mine.se

Tina Ekström
Marknadschef Nyckeltalsinstitutet
0704-53 80 81
tina@nyckeltal.se