Nordiskt seminarium om mångfald

Oslo stad har bjudit in MINE till att medverka vid ett nordiskt seminarium om mångfald, migration och affärsutveckling den 28-29 maj. Tanken med seminariet i Oslo är att de deltagande organisationerna ska förmedla nordiska perspektiv på arbetskraftsinvandring och affärsutveckling, samt ta de första stegen mot att etablera ett nätverk för lärande och utbyte mellan städer och huvudstäder i Norden. En väldigt spännande utveckling, tycker vi!