Nätverksträff med fokus på jämställdhetsintegrering och mångfald

Idag hade vi sista nätverksträffen för ett härligt gäng av adepter och mentorer som startade programmet i september 2016! Utifrån ett normkritiskt perspektiv fokuserade vi på inkludering, makt, jämställdhetsintegrering och könsidentitet. Centralt för ett genusperspektiv är att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Även fakta, siffror och politiska satsningar behöver förstås ur ett genusperspektiv. Tillsammans reflekterade vi över att det återstår mycket att göra för att säkerställa mänskliga rättigheter för alla kvinnor som bor i Sverige och för att det svenska samhället och arbetslivet är jämställt.

17425114_1708216009195199_5298095923142544391_n