MINE:s kortspel “Mångfald eller Enfald?” i Skåne Nordvästs HR-dag

I fredags hade vår medlem Skåne Nordväst sin årliga HR-dag, denna gång på Klippans Kulturhus. På plats fanns c.a 120 HR-ansvariga från Skåne Nordvästs 11 kommuner och fokus för dagen var på hur varje person utifrån sin yrkesroll kan verka för mångfald och inkludering i arbetslivet. Vi var ett stort gäng som spelade MINE:s kortspel “Mångfald eller Enfald?” som resulterade i både reflektioner och konkreta tillvägagångssätt. En dag med mycket energi från ett härligt gäng!

Sin título-1