MINEs föreningsstämma 2017

kallelsebild

Tack alla medlemmar  för att ni genom ert medlemskap och vårt samarbete verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Tillsammans bildar vi Sveriges största nätverk av och för mångfaldssmarta företag och organisationer. Nätverket växer stadigt och just nu är vi ca 61 medlemmar som består av företag, offentliga organisationer samt andra intresseorganisationer främst från Sydsverige. På den operativa sidan är vi till stor del en relativt ny styrka och vi ser fram emot att träffa er alla och ge er en inblick i vad som händer i vår organisation. Agendan skickas via mejl till alla medlemmar.

Anmäl deltagande via e-post till info@mine.se senast den 10:e maj 2017.

Vi hälsar er varmt välkomna till MINE:s föreningsstämma.