MINE:s Årsmöte 2015

årsmöte

Den 3 juni hölls MINE:s årsstämma. Vi blickade tillbaka på det gångna året och allt vad det inneburit i b.la spännande samarbeten tillsammans med våra medlemmar och framgångsrikt mentorskap och tittade framåt mot ett nytt kommande verksamhetsår. En ny styrelse utsågs och vi välkomnar Peter Cavala (Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Skåne), Karin Svensson (Personalchef MKB), Robert Teklic (Advokatbyrån Teklic & CO), Charlotte Ahlgren Moritz (Vice rektor Malmö Högskola) och Hanna Köhl (Varuhuschef IKEA Malmö) som nya styrelseledamöter samt Ulrika Forsgren Högman (Kommunikationschef Lansstyrelsen Skåne) som suppleant.

Vi vill även rikta ett speciellt tack till Mattias Lamme (Partner och Auktoriserad revisor PwC), Anna Wiking (Utvecklingsstrateg MKB), Sidonie Javefors (Team Manager IKEA) och Karin Linderos (HR Manager Sysav) för deras engagemang i styrelsen under de gångna åren.