MINE som en del i tvärnationellt forskningsprojekt

Untitled-1a2

 

Under våren kommer MINE vara en central samverkanspart i ett forskningsprojekt som Handelshögskolan i Stockholm är projektägare till. Projektet drivs tillsammans med Copenhagen Business School (CBS). Arbetet kommer att studera och analysera praktiken inom organisationer och företag som arbetar med mångfald och inkludering på olika sätt. Ett av projektets syfte är att praktiker och forskare lär av varandra och att samverkan däremellan ska leda till framgångsrika tillvägagångssätt i hur man kan arbeta med respectful diversity management. Vi ser vårt samarbete med Anette Risberg från CBS och Laurence Romani från Center of Advanced studies in Leadership som en otrolig tillgång i vårt mångfaldsarbete.Mer finns att läsa på http://www.hhs.se/casl/