MINE i Media

Untitled-1
Bristen på mångfald i arbetslivet, särskild inom ledning och styrelser, har på senaste tiden blivit en mycket debatterad fråga. MINE, som är en nyckelaktör i dessa frågor, har synts på flera håll i media de senaste två veckorna. Svenska Dagbladet och Sydsvenskan har lyft det arbete vi gör för ökad mångfald i arbetslivet genom bland annat mentorsprogram, utbildningar, rekrytering och rådgivning.