MINE har ny styrelse!

På föreningens årsstämma den 16 maj valdes MINE:s styrelse för 2013-2014. Tre nya organisationer är nu representerade i styrelsen: E.ON, Attendo och Hudson. Till ny ordförande valdes Håkan Rylander, vd på Sysav.

MINE:s styrelse består av representanter från föreningens medlemsorganisationer. För verksamhetsåret 2013-2014 har följande styrelsemedlemmar valts:

Håkan Rylander, Sysav, ordförande
Fredrik Krüeger, Ikano Bank, vice ordförande
Mattias Lamme, PwC, kassör
Dan Peterson, SEB, ledamot
Christina Malmberg, Aspekta, ledamot
Liselotte Andersson, E.ON, ledamot
Anna Wiking, MKB, ledamot
Alf Merlöv, Malmö stad, ledamot
Anders Forkman, Vinge, ledamot
Karin Linderos, Sysav, ledamot
Sidonie Javefors, Hudson, ledamot
Omar Elsayed, Attendo, ledamot

Till valberedare valdes Jeanette Ohlsson, Kulturlänk, Elisabeth Holgersson, HRAgenten, och Tom Magnusson, Malmö stad.