Mer mångfald med MINE i Magasinet Arbetsgivaren- Print & Packaging!

Vi på MINE är med i det sista numret av Grafiska Företagens medlemstidning Arbetsgivaren – Print & Packaging!

Strävan mot det gemensamma målet “att utmana nutid för att förändra framtid” sker genom att arbetsgivarna tillsammans med MINE vågar ifrågasätta rådande normer och samhällsstrukturer.

 

11412350_1160793417270797_4648679314273768066_n