Medlemsworkshops med fokus på Diversity & Inclusion

I början av mars hölls en workshop med Helsingborg stads förvaltningschefer. Workshopen var startskottet för vidare mångfaldsarbete ute i organisationen. Allt från härskartekniker till hur normer på arbetsplatser tar sig uttryck berördes och diskussionerna blev många. MINE:s mångfaldskortspel användes som verktyg för att lyfta mångfaldsfrågorna på arbetsplatsen. Ett verktyg som även alla chefer fick med sig för att använda i vidare diskussioner ute på de olika förvaltningarna.

MKB har under det senaste året haft en styrgrupp vars arbete haft fokus på en mer inkluderande arbetsplats. Som ett sista moment i detta arbete bjöds MINE in för att hålla i en workshop med utgångspunkt i Equality and Diversity Management.

Läs mer om våra tjänster här.